Samorozwój

Jak być asertywnym?

Zastanawiasz się jak być asertywnym?

Co oznacza słowo „asertywny”?

Jak być bardziej asertywnym w życiu codziennym?

Jak zdefiniować słowo asertywność?

Słownik Merriam-Webster definiuje asertywność jako:

„Dysponujący lub charakteryzujący się śmiałymi lub pewnymi siebie wypowiedziami i zachowaniami”.

Wikipedia definiuje asertywność jako:

„Cecha bycia pewnym siebie i pewności siebie bez bycia agresywnym”.

Asertywność oznacza stawanie w obronie swoich praw oraz wyrażanie swoich myśli, uczuć i przekonań jasno i bez obaw. Robi się to grzecznie, biorąc jednocześnie pod uwagę prawa, uczucia i przekonania innych ludzi.

Musimy nauczyć się, jak być bardziej asertywnym w różnych sytuacjach naszego życia. Często czujemy się niekomfortowo, gdy chcemy się upewnić. Wydaje nam się, że oznacza to bycie agresywnym i życzliwym.

W większości przypadków to założenie nie jest prawdziwe.

Zdarza się, że ludzie przejawiają złość lub agresję, które są mylnie interpretowane jako asertywność.

Gdzie musimy przejawiać tę umiejętność? Gdzie jest ona nam potrzebna?

Potrzebujemy jej podczas rozmowy ze sprzedawcą w sklepie, w kontaktach z usługodawcami, a czasem także w kontaktach z klientami.

Potrzebujemy jej, gdy mamy kontakt z osobami manipulującymi lub stresującymi.

Umiejętność ta jest nam również potrzebna w trudnych sytuacjach, gdy napotykamy na przeszkody i gdy słyszymy słowo „nie”.

Czym jest asertywność?

Co oznacza bycie asertywnym? Jak ją zdefiniować?

Oznacza umiejętność obrony swoich praw i interesów.

Oznacza nieakceptowanie słowa „nie”.

To znaczy być odważnym i nie bać się wyrażać swoich opinii.

Oznacza wykazywanie się pewnością siebie i poczuciem własnej wartości.

Oznacza nie poddawanie się z powodu nieśmiałości lub strachu.

Asertywność a agresywność

Asertywność umożliwia działanie we własnym interesie, przy jednoczesnym uwzględnieniu racji innych. To właśnie odróżnia ją od agresywności.

Czasami, na pierwszy rzut oka, asertywność może przypominać agresywność, ponieważ obie dotyczą zdecydowanego zachowania i działania. Jednak istnieje między nimi ogromna różnica.

Asertywność uwzględnia prawa innych i nikogo nie krzywdzi.

Natomiast zachowanie agresywne jest zbyt śmiałe, niewybredne, wykorzystuje donośny głos, siłę, a czasem wulgaryzmy i przemoc słowną.